SZKOłA PODSTAWOWA NR 3

DYREKTOR: Grażyna Trzcionka

WICEDYREKTOR: Urszula Czerkawska

SIEDZIBA: ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice

TELEFON: 32 769 57 64

E-MAIL: sp3@wojkowice.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: https://bip.sp3wojkowice.finn.pl/