Administrator Danych Osobowych - Burmistrz Miasta Wojkowice
z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

Inspektor Ochrony Danych - Michał Karoń
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice
kontakt iod@wojkowice.pl
tel. 32 769-50-79