WOJKOWICE   

RODZAJ Gmina miejska
POWIAT będziński
WOJEWÓDZTWO śląskie
ADRES

ul. Jana III Sobieskiego 290 a
 
42-580 Wojkowice

KONTAKT

telefon  48(32) 769-50-66
 
fax.      48(32) 769-50-73
 sekretariat@wojkowice.pl

 www.wojkowice.pl

 ePUAP: /auye64q232/skrytka

LICZBA LUDNOŚCI

 9557 (stan na 31.12.2007 r.)
 9469 (stan na 31.12.2008 r.)
 9375 (stan na 31.12.2009 r.)
 9294 (stan na 31.12.2010 r.)
 9232 (stan na 31.12.2011 r.)
 9182 (stan na 31.12.2012 r.)
 9089 (stan na 31.12.2013 r.)

 8991 (stan na 31.12.2014 r.)
 8948
(stan na 31.12.2015 r.)
 8923
(stan na 31.12.2016 r.)
 
8786 (stan na 31.12.2017 r.)

 8730 (stan na 31.12.2018 r.)
 8708 (stan na 31.12.2019 r.)
 8588 (stan na 31.12.2020 r.)
 8472 (stan na 31.12.2021 r.)
 8398 (stan na 31.12.2022 r.)
 8298 (stan na 31.12.2023 r.)

LICZBA RADNYCH 15
BURMISTRZ MIASTA TOMASZ SZCZERBA
 
NIP 625-24-49-323
REGON 276257541

Bank Millennium

Nalezności podatkowe gminy - podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe prowadzone przez Bank Millennium S.A. przypisane odrębnie dla każdego podatnika, wskazane w decyzji podatkowej na dany rok.

Nalezności gminy z tytułu tzw. opłaty śmieciowej należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe prowadzone przez Bank Millennium S.A. przypisane odrębnie dla każdego podatnika, wskazane w zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty smieciowej.

Podatek od środków transportowych:
19 1160 2202 0000 0005 0461 4929

Pozostałe opłaty (czynsz najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i opłatę skarbową) należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:
91 1160 2202 0000 0005 0461 4991

NR STATYSTYCZNY GMINY 2401031

GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA WOJKOWICE