Godziny Pracy Urzędu Miasta Wojkowice


    poniedziałki

7.00 – 17.00

    wtorki

7.00 – 15.00

    środy

7.00 – 15.00

    czwartki

7.00 – 15.00

    piątki

7.00 – 13.00

 

Informujemy, iż w związku ze zmianami procedur administracyjnych od 2 listopada 2021 r.
interesanci Urzędu Miasta Wojkowice będą obsługiwani w następujących godzinach:

poniedziałek - od godz. 7:00 do godz. 16:30

od wtorku - do czwartku od godz. 7:00 do godz. 14:30

piątek - od godz. 7:00 do godz 12:00Burmistrz Miasta Wojkowice informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 27 września 2021r.
zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Miasta Wojkowice

W związku z powyższym od dnia 1 października 2021 r. wszelkich wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
oraz innych należności na rzecz Gminy Wojowice należy dokonywać przelewem na odpowiednie konto.

Wpłat gotówkowych, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat prowizyjnych za dokonanie płatności można dokonać w dowolnych placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju.

 


 

Burmistrz Miasta

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od 1400 do 1700
 

 


SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Uprzejmie informuje, iż od dnia 4 października 2021 roku,
po zakończonej termomodernizacji Urzędu Miasta Wojkowice
rozpoczyna obsługę interesantów
w macierzystej lokalizacji tj. w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 290a.

W przypadku sytuacji kryzysowych  możliwy jest kontakt telefoniczny.
Wszelkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio w Biurze Zarządzania Kryzysowego -
tel.: 32 769-50-79, 722-362-367