SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

DYREKTOR: Beata Balińska

WICEDYREKTOR: Małgorzata Jędryka

SIEDZIBA: ul. Jana III Sobieskiego 29, 42-580 Wojkowice

TELEFON: 32 769 70 48

E-MAIL: sp1wojkowice@sp1wojkowice.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: https://sp1wojkowice.pl/bip

STRONA WWW: https://sp1wojkowice.pl