Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 - Centrum Usług Wspólnych
ul.Jana III Sobieskiego 211a

Inspektor - Ryszard Skowroński (Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych)
tel. 32 769 50 79; wew. 80
e-mail: p.h@wojkowice.pl

Inspektor Ochrony Danych IOD - Michał Karoń
tel. 32 760 20 91
e-mail: iod@wojkowice.pl