Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 - Centrum Usług Wspólnych
ul.Jana III Sobieskiego 211a

Główny specjalista - Edyta Hudala
tel. 32 760 20 98
e-mail: oswiata@wojkowice.pl