Kierownik - Anna Zakrzewska-Zamora
pokój nr 14
tel. 32 760 20 97
e-mail: usc@wojkowice.pl