Główny specjalista - Izabela Sitko
pokój nr 15
tel. 32 760 20 89
e-mail:
radamiasta@wojkowice.pl