Sekretarz Miasta - Edyta Cichoń
pokój nr 16
tel. 32 760 20 96
e-mail:
sekretarz@wojkowice.pl

Sekretariat
Podinspektor - Patrycja Jędrysek
pokój nr 10
tel. 32 769 50 66 wew. 11
e-mail:
sekretariat@wojkowice.pl

Punkt Informacyjny/Kancelaria (parter)
Podinspektor - Barbara Kosińska
Podinspektor - Elżbieta Marcinkowska
tel. 32 769 50 66 wew. 20
e-mail:
kancelaria@wojkowice.pl

Kadry
Główny specjalista - Anna Helińska-Wójcik
Główny specjalista - Izabela Sitko
pokój nr 15
tel. 32 760 20 95
e-mail:
kadry@wojkowice.pl

Administrator Systemów Informatycznych ASI
Główny specjalista - Adrian Matusiak
pokój nr 17
tel. 32 760 20 99
e-mail:
informatyk@wojkowice.pl