PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ,,TLEN WOJKOWICE''

KIEROWNIK: Anna Magner

SIEDZIBA: ul. Sucharskiego 17a, 42-580 Wojkowice

FILIA: ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice

TELEFON: 733 266 668

E-MAIL: tlen@wojkowice.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: https://www.pwd-tlen.4bip.pl/