MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK: Maciej Klimek
792 739 158

SIEDZIBA: ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice

TELEFON: 32 769 50 84, 32 769 50 78

E-MAIL: mops@wojkowice.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: https://www.mops-wojkowice.4bip.pl/