CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR: Magdalena Kreczko

SIEDZIBA: ul. Jana III Sobieskiego 211a, 42-580 Wojkowice

TELEFON: 32 769 50 82

E-MAIL: cuw@wojkowice.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: https://bip.cuwwojkowice.finn.pl/