MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W WOJKOWICACH

DYREKTOR: Barbara Pawlak

SIEDZIBA: ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice

TELEFON: 32 769 64 82

E-MAIL: mok@mokwojkowice.pl

STRONA WWW: www.mokwojkowice.pl