Numer sprawy:
WPM.271.9.2024

Data założenia:
2024-02-22

Temat:
Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z drogą manewrową i infrastrukturą techniczną przy ul. Plaka w Wojkowicach

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Strona prowadzonego postępowania na platformie eZamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4e117bf-d17e-11ee-875e-a22221c84ba7