Numer sprawy:
WPM.271.1.2024

Data założenia:
2024-01-22

Temat:
Przebudowa drogi gminnej nr 634013S - ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Strona prowadzonego postępowania na platformie eZamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e212b289-b912-11ee-b628-1a85378e6c0a