Numer sprawy:
NiZ.6845.101.2023

Data założenia:
22.06.2023

Temat:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy-ul.Sucharskiego

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: