Numer sprawy:
NiZ.6845.18.2023
NiZ.6845.19.2023
NiZ.6845.75.2023

Data założenia:
22.03.2023

Temat:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy-ul.Sobieskiego oraz ul.Sucharskiego

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: