W sprawie:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice

Data uchwały:
2022-04-26

Numer uchwały:
XLIV.380.2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: