Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap II.