Obwieszczene o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II".