Numer sprawy:
SP1.2.26.2.2021

Data założenia:
2021-11-19

Temat:
Świadczenie usług cateringowych

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Strona postępowania:
http://spwojkowice.webserwer.pl/index.php/biuletyn/107-ogloszenie-o-zamowieniu-2