Numer sprawy:


Data założenia:
2021-10-08

Temat:
Przetarg (konkurs ofert) na najem pomieszczeń przeznaczonych na Aptekę Ogólnodostępną (przy ul. PCK 1 w Wojkowicach).

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: