W sprawie:
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojkowice

Data uchwały:
2021-10-05

Numer uchwały:
XXXVI.302.2021

Podjęta przez:
RM Wojkowice

Uchwała wchodzi w życie: