Numer sprawy:


Data założenia:
2021-08-31

Temat:
O G Ł O S Z E N I E PRZETARGU (KONKURSU OFERT) NA NAJEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA APTEKĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ (przy ul. PCK 1 w Wojkowicach)Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: