Numer sprawy:
CUW.271.1.2021

Data założenia:
2021-07-30

Temat:
Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2021/2022

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 9 sierpnia 2021 r., godz.: 12:00