Informacja o wstrzymaniu realizacji w 2021 roku wniosków o udzielenie dotacji.