Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście 2021 - zajęcia dla dzieci i młodzieży"

https://wojkowice.bip.net.pl/?a=3418