Numer sprawy:
WPM.271.14.2021

Data założenia:
2021-06-10

Temat:
Obsługa bankowa budżetu gminy Wojkowice, Urzędu Miasta Wojkowice, jednostek organizacyjnych gminy Wojkowice oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina WojkowiceStatus sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 30 czerwca 2021r. godz. 11.00