Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów oraz skupu złomu w Mieście Wojkowice, ul. Morcinka, działka ewidencyjna 2145/9