Numer sprawy:
WPM.271.8.2021

Data założenia:
2021-05-06

Temat:
Remonty cząstkowe dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 24 maja 2021 r., godz.: 10:00

Link do postępowania na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53423361-6899-489a-9947-2046ce895ca1

ID postępowania: 53423361-6899-489a-9947-2046ce895ca1