Audyt Wewnętrzny

 

Celem prowadzenia Audytu Wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta Wojkowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy pod względem organizacyjnym, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, informatyki  oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej.


Zadania te realizuje się poprzez:

 

- niezależną i obiektywną ocenę funkcjonowania Urzędu i jednostki audytowanej,

- zapewnienie Burmistrza, że Urząd i jednostka  realizują zadania prawidłowo,

a w momencie stwierdzenia nieprawidłowości - wydanie  rekomendacji, mających na celu usprawnienie działalności jednostki.

 

Uregulowania prawne normujące pracę audytu:

  • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz.869),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
    (Dz.U. z 2018r. poz. 506),
  • Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

    Uregulowania wewnętrzne normujące prace audytu
  • Zarządzenie nr 175/2020 Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie wprowadzenia Karty Audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Wojkowice.