Data złożenia petycji: 06.02.2021 rok

Tytuł:

PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy - witamina D

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Treść złożonej petycji: w załączniku

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 6.05.2021 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

Przebieg postępowania/ zasięgane opinie : zakończona

Informacja o sposobie załatwienia petycji: Podmiot wnoszący wycofał petycję