Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 14.01.2021 r. zawiadomienie Stron o czynnościach organu w toku  postępowania administracyjnego -znak sprawy WIO.6220.6.2019 r.