Numer sprawy:
WPM.271.68.2020

Data założenia:
2020-11-19

Temat:
Przegląd, czyszczenie i konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gminy Wojkowice.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r., godz.: 15:00