Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 20.10.2020 r. - zawiadomienie Stron o czynnościach organu w toku  postępowania administracyjnego - znak sprawy WIO.6220.6.2019 r