Numer sprawy:
WPM.271.61.2020

Data założenia:
2020-10-16

Temat:
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 27 października 2020 r. godz.: 10:00