Obwieszczenie zawiadomienie społeczeństwa  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji demontażu pojazdów oraz miejsc demontażu i napraw pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Długosza 13 w Wojkowicach - stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.