Numer sprawy:
WPM.271.47.2020

Data założenia:
2020-08-13

Temat:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości - 5 500 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Wojkowice planowanego na rok 2020 wysokości - 5 500 000,00 zł, w tym przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 729 592,12 zł

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 07.09.2020r., godz. 13.00

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Wojkowice - Miejski Ośrodek Kultury, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice, sekretariat, I piętro.