Numer sprawy:
CUW.271.1.2020

Data założenia:
2020-07-30

Temat:
Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2020/2021

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 7 sierpnia 2020 r. godz. 12:00