Założenia koncepcji zagospodarowania terenu pokopalnianego w Wojkowicach

Przedstawiamy do konsultacji społecznych wstępne założenia koncepcji zagospodarowania terenu pokopalnianego w Wojkowicach. Obszar ten przeznaczony jest w większości na usługi turystyki, sportu i rekreacji. Celem jest dobór odpowiednich funkcji, które mogłyby tu być realizowane w perspektywie wieloletniej tak, by teren ten służył mieszkańcom i wzbogacił walory rekreacyjne gminy.

Wstępne założenia koncepcji przewidują skomunikowanie terenu oraz stopniowe uporządkowanie i udostępnianie. W części północnej mogłyby znaleźć się ścieżki spacerowe, miejsca piknikowe i punkt widokowy. W kamieniołomie mogłaby powstać ścieżka edukacyjna, prezentująca walory geologiczne. Zaproponowano zieleń izolacyjną przy zakładzie przetwarzania odpadów oraz zakładzie karnym. W części przylegającej do stadionu i parku przewidziano tereny sportowe, np. boiska wielofunkcyjne, tor do jazdy na rolkach czy elementy ścieżki zdrowia. Ukształtowanie skarp w południowej części mogłoby nadawać się do stworzenia torów do jazdy na rowerach, w powiązaniu z planowanym szlakiem rowerowym w śladzie ul. Drzymały. Wschodnia, płaska część terenu byłaby odpowiednia dla farmy fotowoltaicznej, zapewniającej gminie czystą energię. W środkowej części terenu znajduje się część hałdy aktywna termicznie, dla której jest już projekt rekultywacji. Po rekultywacji, wyrównaniu i obsianiu terenu trawą mogłaby tu powstać wielofunkcyjna łąka rekreacyjna, przydatna też np. na koncerty.

W docelowej, wieloletniej wizji zagospodarowania chcielibyśmy uwzględnić potrzeby, pomysły i opinie mieszkańców. Początkowo planowaliśmy konsultacje społeczne w formie warsztatów, ale wobec epidemii, organizujemy konsultacje internetowe. Zachęcamy do komentowania i zgłaszania swoich uwag i pomysłów, co pozwoli na zweryfikowanie, dopracowanie i uzupełnienie założeń koncepcji.

Wszelkie uwagi i pomysły należy przekazywać do dnia 21 kwietnia 2020 r. na adres: rewitalizacja@wojkowice.pl

 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących projektu koncepcji zagospodarowania działki 1079. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa zrezygnowano z planowanych pierwotnie warsztatów, co uczyniło Państwa "elektroniczne" głosy w kształtowaniu przedmiotowego projektu cenniejszymi. Ogromna większość uwag i propozycji została uwzględniona. Ostateczna wersja koncepcji zagospodarowania terenu pokopalnianego w Wojkowicach - działka o numerze geodezyjnym 1079 została zamieszczona poniżej jako trzy załączniki oznaczone w nazwie: "etap 3"
Marek Skrobek