Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11.03.2020 znak RS.6220.42.2019 - o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja zakładu przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych zlokalizowanego w Wojkowicach przy ul. Drzymały 14 dla Eko Bolesław Sp. z o.o. i RSW System Sp. z o.o. ul. Drzymały 14 w Wojkowicach i możliwości składania uwag i wniosków.