Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Zgodnie z przepisami prawa, Burmistrz Miasta Wojkowice jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Burmistrz Miasta Wojkowice prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Miasta Wojkowice: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+Wojkowice