Data złożenia petycji: 28.05.2019 rok

Tytuł:

Petycja –Dotyczy usług telekomunikacyjnych. 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z. o. o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa 

Treść złożonej petycji: w załączniku

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 28.08.2019 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

Przebieg postępowania/ zasięgane opinie : rozpatrzona

Informacja o sposobie załatwienia petycji: w załączniku