REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
 

 na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2024 r. poz. 338 z późniejszymi zmianami).

 

LP Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
 Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc Numer NIP Numer REGON Numer w rejestrze Data wpisu Data skreślenia
1. Gmina Wojkowice
Gmina Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice
Żłobek Miejski „Figielkowo"
42-580
Wojkowice         
ul. Proletariatu 5
42 6252455660 363155218 1/2015 2015.12.30