Numer sprawy:


Data założenia:
2019-04-16

Temat:
Wynajem pomieszczeń w budynku ZOZ Wojkowice przeznaczonych na działalność medyczną - gabinet fizykoterapii i masażu.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: