Nazwa Komisji

Przewodniczący Komisji

Członkowie

Rewizyjna

Zdzisława Zawada

 

Mariola Chmielewska

Maciej Klimek

Dariusz Ostręga

 

Gospodarki Komunalnej

Stanisław Syjut

 

Mariola Chmielewska
 

Jacek Kędzierski

Piotr Krystecki

 

 

Budżetu

Grażyna Niedbała

 

Piotr Krystecki

Mateusz Mania

 

 

Edukacji Spraw Społecznych

i Bezpieczeństwa,

Sportu i Kultury

Lidia Musiał

 

Klaudia Kosmalska

Przemysław Pawełczyk
 

Barbara Rogalska

Maciej Klimek

 

 

Skarg, Wniosków i Petycji

 

Maciej Klimek

 

Jacek Kędzierski

Klaudia Kosmalska

Ilona Kupczak

Lidia Musiał

Przemysław Pawełczyk

Barbara Rogalska