Numer sprawy:


Data założenia:
2018-08-28

Temat:
OGŁOSZENIE
PRZETARGU (KONKURSU OFERT) NA NAJEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH
NA APTEKĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ (przy ul. PCK 1 w Wojkowicach)


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: