Numer sprawy:

CUW.271.1.2018

Data założenia:
2018-08-14

Temat:

Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2018/2019.