Numer sprawy:
1a/2018/ZAPYTANIE

Data założenia:
2018-08-14

Temat:
Roboty remontowo - budowlane (tynkarskie i malarskie) w budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach, ul. PCK 1, 42-580 Wojkowice.Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: